Psychoterapeuta Poznań

Niejednokrotnie mówimy o swojej osobowości, a dokumentnie z całych sił staramy się zaprezentować samych siebie. Niemniej jednak nie zawsze nam to wychodzi, albowiem nie wiemy dokładnie, czym jest ta osobowość. Jest to nic innego jak adaptacja, innymi słowy dopasowanie własnego zachowania do społeczeństwa, oraz integracja immanentna uczuć, zachowania, i myśli.

Osobowość kształtujemy w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, a w następnej kolejności mieścimy się wieku młodzieńczym, jakkolwiek zwłaszcza kształtujemy ją przez całe nasze życie. Jednak osobowość kształtuje się dzięki, doświadczeniom życiowym, jakie kiedyś miały miejsce, także kształtuje się dzięki kontaktom z innymi postaciami, jakie mają dla nas jakieś znaczenie, co potwierdza psychoterapeuta poznań.

Z reguły osobowość rozwija się powoli, niemniej jednak kiedy już wykształtujemy ją, to jesteśmy w stanie tworzyć właściwy obraz samego siebie, i świata, a też umiemy integrować się w społeczeństwie, i to właśnie w owym czasie nabieramy przymiotniki powtarzalności oraz stałości. Kiedy występuje zaburzenie osobowości, to możemy rozumieć, że jego najczęstszą przyczyną ma prawo być nerwica.